AcDieu225
Co Vang

 

AcDieu

DANH SÁCH CÁC ANH EM CP/XT PHI ĐOÀN 225 ÁC ĐIỂU
.

          

01.  Chuẩn/úy  Thiện

34.  Đông

67.  Lũy

02.  Chuẩn/úy  Danh Thảo

35.  Hương  Quốc  Vinh

68.  Tạ  Tân

03.  Th/s 1  Lê V. Ba

36.  Nguyễn  Thanh  Châu

69.  Ẩn

04.  Th/s 1  Gia

37.  Hải

70.  Hậu

05.  Tr/s  Điệp (trưởng.t XT)

38.  Thành

71.  Trung

06.  Thanh  Vũ

39.  Trần  Ngọc  Danh

72.  Nguyễn  V.  Hồng

07.  Phước “Tề Thiên”(*)

40.  Nguyễn  Ngọc  Danh

73.  Lâm  Hiền

08.  Lê  Tấn  Hưởng  (*)

41.  Trọng

74.  Lê Tấn Lực

09.  Tiền

42.  Trần  V.  Nòi

75.  Phú  (*)

10.  Tám  (*)

43.  Khánh

76.  Sung

11.  Cả

44.  Phạm  V.  Niên

77.  Long  (lùn)

12.  Trương  V.  Đặng

45.  Nguyễn  Bửu  Tường

78.  Thuận  (văn thư)

13.  Giang  Tô  Tử

46.  Thi  Tiền  Phòng

79.  Đức  II

14.  Huấn

47.  Chức

80.  Đức  III

15.  An

48.  Long

81.  Tài  (*)

16.  Tây

49.  Đắc

82.  Văn  Thành  Thơm  (*)

17.  Nguyễn  Hữu  Hòa (*)

50. xxxxxxx_Quang

83.  Huỳnh  V.  Sên  (*)

18.  Tô  Thoàng

51.  Hồ  Hoàng  Việt

84.  Đinh  Quang  Lam 

19.  Đức  I

52.  Nguyễn  V.  Năm

85.  Hứa Minh Chánh

20.  Phước  V.

53.  Nguyễn  Thái  Hùng

 86.Th/s Mai Côn

21.  Nguyễn  V.  Dũng

54.  Trần  Ngọc  Thuận

87.Quach Giang

22.  Hoàng  (Aka)

55.  Hồng  (đen)

88.Nguyễn Ngoc Giao

23.  Chánh  (*)

56.  Đỗ  Tấn  Kiển

89.Nguyễn Hữu Hạnh

24.  Huỳnh  Công  Hiếu  (*)

57.  Ba  (biệt ly)

90. Nhung

25.  Nguyễn  Vũ  Kính  (*)

58.  Lưu  V.  Hùng

91. Tùng

26.  Hà  Nguyệt  Hoa  (*)

59.  Cao  Long  Trị

92.Hạo (Văn Thư)

27.  Mai  (*)

60.  Tống  V.  Sơn (*)

93. Thiện (*)XT

28.  Lê  V.  Giã  (*)

61.  Trần  Bá  Phương

94. Nguyễn Trí Huyền

29.  Nguyễn  V.  Hương

62.  Ngàn

95. Nguyễn văn Lụa

30.  Vinh

63.  Mỹ

96. Lê văn Tốt

31.  Bé

64.  Tâm

 

32. Nguyễn  V.  Nghề

65.  Huỳnh  Ngọc  Ngà

 

33.  Hùng  (tài xế)

66. Thâm

 

Những anh sau cái tên có đánh dấu * có nghĩa là hoặc giả anh đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường hay hoặc giả tự ý rời formation để bay vào cõi an bình. Mất mát đó đã để lại niềm thương tiếc to tát trong chúng ta.

225

TIME