AcDieu225
Co Vang Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Acdieu

Tháng tư 1975Cai_Tao

 

Tháng tư buồn lắm Việt Nam ơi

Tháng tư tan tác của bao người

Tháng tư mất nước, là mất cả

Tháng cuả buồn đau, hận một đời

 

Tháng tư hồ hởi đảng ta ơi

Tháng của đảng ta cướp nước người

Tháng của tha hồ vơ vét hết

Tháng của giàu sang, phú quí rồi

 

Tháng tư ai khổ, đảng ta vui

Tháng bỏ tù ai, lấy vợ người

Tháng tư cướp đất, nhà đảng chiếm

Tháng của giàu sang hưởng mấy đời.

 

Tháng tư là tháng đảng quang vinh

Dân đói, lầm than kệ chúng mày

Nước Nam, đảng bán cho Trung quốc

Để được yên thân với quan thầy

 

Quang Hậu

Sau Thoi Chinh Chien

AcDieu

Tin Buồn

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA

TIME