AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Ac Dieu

ImageProxy.gif

Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

Tưởng chàng trải nhiều bề nắng nỏ
Ba thước gươm, một cỗ nhung yên
Xông pha gió bãi trăng ngàn
Tên reo đầu ngựa, giáo lan mặt thành

Áng công danh trăm đường rộn rã
Những nhọc nhằn nào đã nghỉ ngơi
Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai
Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây

Trong cửa này đã đành phận thiếp
Ngoài mây kia há kiếp chàng vay?
Những mong cá nước sum vầy
Nào ngờ đôi ngả nước mây cách vời


(Chinh Phụ Ngâm Khúc)

01-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

02-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

03-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

04-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

05-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

06-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

07-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

08-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

09-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

010-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

011-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

012-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

013-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

014-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

015-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

016-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

017-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

018-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

019-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

020-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

021-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

022-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

023-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

024-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

025-Trong cánh cửa ngoài chân mây - Nguyễn Bữu Thoại

Hết

http://www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=17&t=123312#p629069

AcDieu

Tin vui

Tin Buồn

Bài Củ

06-2014

05-2014

04-2014

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
BBc_Tieng_Viet

TIME