AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Ac Dieu

  
 
"THE CLOCK"


ĐỒNG HỒ

 

 NÊN XEM CÁI NÀY...ĐỪNG BAO GIỜ XÓA . HÃY CHIA SE CÙNG NGƯỜI THÂN VÀ BẠN BÈ.

YOU HAVE TO SEE THIS. CHECK THIS 

 MIND BOGGLING

INFORMATION. DON'T DELETE. SHARE IT WITH YOUR 
FAMILY AND FRIENDS. 
You've never seen a clock like this one.


http://www.poodwaddle.com/worldclock.swf
    


ĐỒNG HỒ CHO BIẾT NHỮNG CON SỐ THAY ĐỔI TỪNG GIÂY TRÊN THẾ GIỚI VỀ

DÂN SỐ, SINH TỬ, KINH TẾ, THỰC PHẨM, TỔI PHẠM, BỆNH TẬT, NĂNG LƯỢNG, HÔN NHÂN VÀ LY DỊ, NỤ HÔN ĐẦU TIÊN  

 

up

AcDieu
Google Search:       

Tin vui

Tin Buồn

Bài Củ

09-2014

08-2014

07-2014

06-2014

05-2014

04-2014

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao

TIME