AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Khách viếng thăm

Translate

Powered by Translate

cam-on-anh_TPB (2).jpg

Tìm anh

ton_that_doan

Tìm anh

Em Tôn Thất Ngưu RS tìm anh là

 Tr.uý Tôn Thất Đoàn sanh năm (1948) .

 Trước 75 là pilot ở Biên Hoà, sau chuyển về Đà Nẵng.

 Không đoàn 51 CT Phi đoàn 233 Thiên Ưng

Đoàn hiện ở Mỹ nhưng gia đình bên VN bị mất liên lạc.

Có ai biết tin về Đoàn thì vui lòng cho tôi biết, tôi sẽ

chuyển tới người em là Tôn Thất Ngưu, hiện ở Huế.

Trần Đức Thưởng:

1-504-957-4160

up

AcDieu
Google Search:       
RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
msn
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao
Radio_VNHN

TIME