AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Khách viếng thăm

Translate

Powered by Translate

cam-on-anh_TPB (2).jpg

Tìm gia đình cố đại uý Nguyễn viết Dương.

Muốn tìm tin tức gia đình của cố Đại úy Nguyễn Viết Dương. Cố Đại úy Dương nguyên phục vụ tại Phi đoàn 225, Không đoàn 84 CT, Sư đoàn IV KQ đóng tại phi trường Trà Nóc Cần Thơ và đã hy sinh trong một phi vụ rescue ở vùng trời Mộc Hóa cuối năm 1974. Được biết thêm anh Dương theo học khóa 65G  SVSQ /KQ Nha Trang, nhà ở ngã Ba Ông Tạ, quê quán ở kênh F hay kênh H trong khu dinh điền Cái Sắn Rạch Giá. Quí vị nào biết tin gia đình anh ấy, xin vui lòng liên lạc với :

acdieu.com

hoặc

acdieuwebsite@gmail. com.

 

Tất cả thành viên thuộc phi đoàn 225 Ác Điểu rất biết ơn.

 

Đã Liên Lạc được với gia đinh

Cố Đ/uy Nguyễn viết Dương.

Thành thật cám ơn tất cả bạn hữu đã giúp Ác Điểu

up

AcDieu
Google Search:       
RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
msn
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao
Radio_VNHN

TIME