AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Ac Dieu

Co_VN

Khi Đàn Ông Giúp Làm Bếp


Ôi thôi! Đàn ông!

 

Chàng: Bà xã!! Em có muốn anh giúp gì không?

 

Nàng  : Ờ, ông xã, anh thấy cái túi khoai tây đó không, anh gọt dùm phân nửa rồi bỏ vô cái nồi cho em!!!

 

Và đây là thành quả của chàng


arrow

 

Oh Oh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

khoai

 

 

up

AcDieu
Google Search:       

Tin vui

Tin Buồn

Bài Củ

09-2014

08-2014

07-2014

06-2014

05-2014

04-2014

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao

TIME