AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Khách viếng thăm

Translate

Powered by Translate

cam-on-anh_TPB (2).jpg

You just CANNOT beat the American!‏

Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Xi của China bước vào một cửa hàng chocolate.

Khi họ đang bận rộn tìm kiếm, Chủ tịch Xi chôm 3 thỏi chocolate.

Khi họ rời cửa hàng, Xi nói với Obama:

- Này anh bạn! Tôi là kẻ trộm hay nhất. Tôi đã chôm 3 thỏi chocolate mà chẳng ai nhìn thấy tôi, bạn có chôm giỏi hơn tôi không.

Obama:

- Bạn muốn thấy điều đó hả? Mình hãy quay lại cửa hàng và tui sẽ chỉ cho bạn cách ăn cắp thực sự. Vì thế, họ trở lại và đến quầy.

Obama nói với cậu bán hàng:

- Cháu có muốn xem ảo thuật không?

Cậu thanh niên trả lời:

- Có.

Obama nói:

- Hãy đưa cho bác một thỏi chocolate.

Cậu bán hàng đưa 1 thỏi, Obama bỏ vào miệng ăn.

Obama yêu cầu lần thứ hai rồi bỏ và miệng ăn.

Obama lại yêu cầu, cũng vậy, Obama ăn nốt thỏi chocolate thứ ba.

Cậu bán hàng hỏi:

- Cháu chẳng thấy ảo thuật đâu cả?

Obama trả lời:

- Cháu lục túi anh bạn Xi của bác đây và cháu sẽ tìm thấy chúng.

Bạn không thể thắng Mỹ được !

  

 President Obama vs Chairman Xi

 President Obama and Chairman Xi entered a chocolate store. As they were busy looking, Chairman Xi stole 3 chocolate bars.

As they left the store, Chairman Xi said to President Obama , "Yo! Man I'm the best thief ever. I stole 3 chocolates and no one saw me, can you beat that !"

President Obama , "You wanna see something better, let's go back to the shop and I'll show you real stealing."

So they went to the counter and President Obama said to the Shop boy, "Do you wanna see magic?"

Shop boy replied, "Yes."

President Obama said, "Give me one chocolate bar."

The shop boy gave him one, and he ate it. He asked for the second, and he ate that as well. He asked for the third, and finished that one too.

The shop boy asked, "But where's the magic?"

President Obama replied, "Check in my friend Xi's pockets and you'll find them."

You just CANNOT beat the American!

up

AcDieu
Google Search:       
RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
msn
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao
Radio_VNHN

TIME