AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

cam-on-anh_TPB (2).jpg

at mui

Đúng là cuồng tín hết thuốc chữa...!?

  

 Bó tay, hết thuốc chữa! Tên Hồi giáo này ra chiến trường mang một cục ciment che của quí. Nếu có bị bắn không trúng của quí, còn  để lên thiêng đàng có 72 Trinh nữ đang chờ đón .

Just in case .... Protect yourself at all times....Remember FIFA !!!

 pic

 

Stupid, sure you will go to hell, all the people were killed by you will punish you, cut your body to thousand pieces.

************************************************

Reality...

 

pic-1

 

up

AcDieu
Google Search:       

Tin vui

Tin Buồn

Bài Củ

01-2015

12-2014

11-2014

10-2014

09-2014

08-2014

07-2014

06-2014

05-2014

04-2014

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao

TIME