AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

cam-on-anh_TPB (2).jpg

 

Internet muôn năm !‏

 

Internet muôn năm ! Tuổi già MUỐN NẰM !

 

Già Ơi, Chào Mi !

 

Xưa tê sáu chục đã già,

Bi chừ tám chục vẫn là còn son.

Điện thoại tán gẩu cười giòn,

Tiá lia như thuở trăng tròn mười lăm.

Tại răng ta phải quan tâm?

Chuyện ngồi xe đẩy hay cầm batoong.

Cứ tin mình vẫn còn ngon,

Dù đủ chín chục hay tròn một trăm.

Việc chi khóc kín, than thầm!

Trời cao dù “ sập cái rầm”  đã sao?

Bỏ qua những chuyện tào lao,

Dùng InterNet nói khào mua vui.

Hảy yêu đời như tụi tui!

Khi gần nhắm mắt còn cười nhăn răng .

 

TQ TTT.

 

Internet mania,

 

Thú vui thời đại tuổi già giải khuyây.

Ngừa lú lẩn trong tầm tay,

Mại dô các bạn dịp may cuối đời.

 

internet_muon_nam

 

internet_muon_nam

 

internet_muon_nam

 

align="center"

 

internet_muon_nam

 

 

"internet_muon_nam

 

internet_muon_nam

 

 

internet_muon_nam

 

internet_muon_nam

 

internet_muon_nam

 

 

internet_muon_nam

 

internet_muon_nam

 

internet_muon_nam

 

 

internet_muon_nam

 

internet_muon_nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

up

AcDieu
Google Search:       

Tin vui

Tin Buồn

Bài Củ

01-2015

12-2014

11-2014

10-2014

09-2014

08-2014

07-2014

06-2014

05-2014

04-2014

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao

TIME