AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

cam-on-anh_TPB (2).jpg

 

Khai thác dầu đá phiến

Chia sẻ cùng các bạn một video clip tìm hiểu về kỹ thuật khai thác xăng dầu từ đá phiến.

Mời các bạn xem qua để mở rộng sự hiểu biết về kỹ thuật mới mà Hoa Kỳ đã làm thay đổi giá dầu trên thế giời, và làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới về sức ép của xăng dầu.

Trước nay chỉ đọc được các bài viết lý thuyết về kỷ thuật khai thác xăng dầu từ đá phiến nên cũng khó hình dung và nắm bắt rõ vấn đề, hôm nay được xem video này thấy tận mắt các quy trình công nghệ khai thác dầu từ đá phiến thì như người mù được điểm nhản. Quả thật bội phục trí tuệ của nhân loại.... 

Nếu  có  rảnh  xem  movie  nầy để biết  cách  khai  thác dầu kỹ thuật mới  của  Mỹ .

 

Quá trình khai thác dầu đá phiến bằng phương pháp thủy lực phân rã

up

AcDieu
Google Search:       

Tin vui

Tin Buồn

Bài Củ

11-2014

10-2014

09-2014

08-2014

07-2014

06-2014

05-2014

04-2014

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao

TIME