AcDieu225
Co Vang Tammy

.

.

cung-chuc-tan-xuan

Đọc lại bài thơ tình của nhà thơ Nguyễn Bính….‏

Anh đi chẳng hẹn ngày về
Chỉ thề ai buộc, tóc thề ai chôn ?
Muốn gì em muốn gì hơn ?
Hôn hoàng, nay lại hoàng hôn mai ngày
Môi khô, tóc liễu, thân gầy
Anh xa, em kẻ lông mày với ai ?
Thơ không làm trọn một bài
Đàn không gượng gảy một vài khúc ngâm
Ông tơ già lắm nên nhầm
Ai cho sum họp, ai làm chia phôi
Chả là đừng kết duyên đôi
cho sum họp để rồi xa nhau
Tính năm, tính tháng thêm rầu
Ấy hai con én ngang lầu bay bay.

ad

Backgrounds

Tin Buồn